Χαλίκι

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Χαλίκι. Γεφυρώνει το ρέμα «Άσπρος» που πηγάζει από τις πλαγιές της Ρόνας, κύρια πηγή του Ασπροπόταμου. Το γεφύρι...

Πέτρινο γεφύρι που το συναντάμε στην δυτική άκρη του οικισμού Χαλίκι. Γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα. Χτίστηκε για να εξυπηρέτησει την διαβάση προς την...