Τέμενος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ζελενίτσκα ανάμεσα στα χωριά Σάτρες και Τέμενος. Γεφυρώνει παραπόταμο του Κομψάτου ποταμού...