Αστρακοί

Πέτρινο μονότoξο γεφύρι το οποίο πιθανώς είναι χτισμένο στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Γεφυρώνει τον Καρτερό ποταμό και είναι λίγο έξω...