Λασιθίου

Πέτρινο μόνοτοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε πρίν μπούμε στο χωριό Λίμνες!

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα που διασχίζει το χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να χτίστηκε στο τέλος του 19ου με...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στο χωριό και γεφυρώνει ρέμα το οποίο διασχίζει το χωριό.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποταμό Λαχανά και σηματοδοτεί και την αρχή του φαραγγιού του Ρίχτη. Χτίστηκε το 1907 σύμφωνα με...