Έξω Μουλιανά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποταμό Λαχανά και σηματοδοτεί και την αρχή του φαραγγιού του Ρίχτη. Χτίστηκε το 1907 σύμφωνα με...