Άγιος Ιωάννης

Τετράτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στη συμβολή του ποταμού Λύγιώτη με το χείμαρρο Μουνούχα. Βρίσκεται ανάμεσα στα χωρια Χορδάκι και Άγιος...