Αγία Ρούμελη

Μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο τέλος του φαραγγιού και εκεί που το ρέμα της Σαμαριάς ετοιμάζεται να εκβάλει στην θάλασσα. Δυστυχώς και...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο συναντάμε μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς, μετά την εκκλησία της Οσίας Μαρίας από την οποία έχει πάρει και το ονομά...