Αλικιανός

Πέτρινη τρίτοξη γέφυρα η οποία γεφυρώνει τον ποταμό Κερίτη (Ιάρδανος κατά τον Όμηρο). Χτίστηκε από τους κατοίκους του Αλικιανού το 1908, για να...