Θέρισο

Πέτρινο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα στο Θέρισο και βρίσκεται δτην έξοδο του ομώνυμου φαραγγιού. Έιναι χαρακτηριστικό το πόσο μικρό είναι...