Παλαιά Αγία Ρούμελη

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Είναι πρόσφατα συντηρημένο.