Άγιο Όρος

Πέτρινο πολύτοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε το ρέμα δίπλα ακριβώς από την Μονή Ιβήρων. Σήμερα το γκρεμισμένο γεφύρι έχει αντικατασταθεί από...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο θα το συναντήσουμε στο παλιό μονοπάτι για την Μονή Μεγίστης Λαύρας. Το γεφύρι σύμφωνα με τους μοναχούς...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο συναντάμε στο μονοπατι απο Καρυές προς την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Πίσω απο το γεφύρι υπάρχει ένας...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο θα συναντήσουμε λίγο πιό κάτω από το πρώτο στο μονοπάτι από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου προς την Ιερά Μονή...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο θα συναντήσουμε στην αρχή του μονοπατιού από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου προς την Ιερά Μονή Παντελεήμωνα. Εντύπωση...

Υδατογέφυρο που βρίσκεται ανάμεσα στην Σκήτη Προφήτη Ηλία και στην Μονή Παντοκράτορος.

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που χύνεται κοντά στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος.