Κηπουριό

Βρίσκεται κοντά στο χωριό Κηπουριό (νομός Γρεβενών), για αυτό και είναι γνωστό και ως γεφύρι του Κηπουριού. Γεφυρώνει τον Σταυροπόταμο, παραπόταμο...

Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κοσμάτι και Κηπουριό, στο Βενέτικο ποταμό (νομός Γρεβενών). Χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από οχήματα.