Ημαθίας

Πολύτοξη γέφυρα της ρωμαϊκής περιόδου από την οποία σώζεται μόνο το ένα τόξο. Γεφύρωνε τον Λουδία ποταμό πριν η κοίτη του μετακινηθεί περίπου 200...

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο πήρε το όνομά του από το φούρνο που υπήρχε πιο πάνω στο δρόμο για την πλατεία Ωρολογίου. Στα τούρκικα είναι Ekmekci...

Η γέφυρα του Σταυρού παλιά λεγόταν και γέφυρα του Χατζηκάβουρα. Ηταν κτισμένη με πωρόλιθο, είχε δύο τόξα ένα μεγάλο και ένα μικρό και ηταν...

Βρίσκεται μέσα στη πόλη της Βέροιας , στον παλιό εβραϊκό συνοικισμό της Μπαρμπούτας. Γεφυρώνει το ρέμα Τριπόταμο.