Άργος Ορεστικό

Πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον ποταμό Αλιάκμονα. Ήταν επτάτοξο αλλά σήμερα σώζονται μόνο τα δύο τόξα.