Επταχώρι

Το γεφύρι του Επταχωρίου συνδέει τις δυο γειτονιές του Επταχωρίου Ανήλιο και Παπαλιάς, γεφυρώνοντας το Επταχωρίτικο ρέμα.
Παρόλο που...

Τα ερείπια του πέτρινου γεφυριού που έστεκε στην κοινότητα Αρρένων. Το συναντάμε εισερχόμενοι στην Δυτική Μακεδονία. Γεφύρωνε τον ποταμό...