Χρυσαυγή

Το γεφύρι της Βαθιάς, ή μικρό γεφύρι της Χρυσαυγής, είναι χτισμένο πάνω από το ρέμα «Βαθιά», σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη Χρυσαυγή, στην...

Το γεφύρι του Παλιομάγερου ή μεγάλο γεφύρι της Χρυσαυγής, είναι χτισμένο πάνω από το Παλιομάγερο και παλιά συνέδεε τον Οικισμό της Χρυσαυγής με...