Αγκαιριά

Μόνότοξο υδατογέφυρο το οποίο βρίσκεται αριστερά απο το χωματόδρομο που μας οδηγεί στη Μονή του Αγίου Χαραλάμπου.