Λεύκες

Πέτρινο οδογέφυρο στις Λεύκες το οποίο λέγεται και Αφεντινό πηγάδι γιατί έχει ένα πηγάδι μέσα. Γεφυρώνει τον Βροντά ποταμό.

Δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Κακό ποταμό. Χτίστηκε τη Βυζαντινή εποχή και μοιάζει πολύ με το γεφύρι που συναντάμε στο δρόμο Παροικιάς -...

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα και γεφυρώνει τον ποταμό Βροντά.

Όμορφο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στις Λεύκες της Πάρου. Γεφυρώνει ρέμα μέσα στον οικισμό.