Νάουσα

Μικρό γεφυράκι το οποίο είναι απο τα νεώτερα της Ελλάδος καθώς είναι χτισμένο το 2010. Είναι μονότοξο καί έχει ένα μικρό ανακουφιστικό άνοιγμα.

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Νάουσας και γεφυρώνει το ρέμα που εκβαλει σε εκείνο το σημείο.