Καλλονή

Εξάτοξο γεφύρι το οποίο είναι καλυμένο με τσιμεντένιο σοφάτισμα. Δυστυχώς είναι σε άθλια κατάσταση μιάς και είναι γεμάτο συνθήματα. Γεφυρώνει το...

Πέτρινο εννεάτοξο γεφύρι που γεφυρώνει το ρέμα το οποίο κατεβαίνει απο την περιοχή "Ερμοτίλια" και χύνεται στη σκάλα Καλλονής. Είναι το μακρύτερο...

Δίτοξο γεφύρι το οποίο μάλλον ήταν τρίτοξο παλιότερα και βρίσκεται στο δρόμο Καλλονής - Πέτρας/Μόλυβου. Σήμερα είναι τσιμέντωμένο προς τα κατάντη...