Καρίνη

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα στην πηγή της Καρίνης. Δυστυχώς έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις (ασβέστωμα πχ) οι οποίες...