Νάπη

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Κουκουβιά, παραπόταμο του Τσικνιά. Τα υλικά κατασκευής του έιναι η καφετιά πέτρα και το κουρασάνι. Το έχτισε...