Φίλια

Μονότοξο γεφύρι στη Φίλια Λέσβου το οποίο γεφυρώνει τον Τσιχράντα ποταμό.

Πέτρινο τρίτοξο γεφύρι στο χωριό Φίλια. Γεφυρώνει τον Τσιχράντα ποταμό. Ο παλιός δρόμος για την παραλία περνούσε επάνω από αυτό το γεφύρι.