Ζακύνθου

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κολλημένο στο νέο δρόμο. Είναι ακόμη και σήμερα εν χρήσει.

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο είναι και σήμερα εν χρήσει.

Μονότοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε καθώς κατευθυνόμαστε από το Αργάσι προς τον Βασιλικό. Ακόμη και σήμερα είναι εν χρήσει.

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε καθώς κατευθυνόμαστε από το Αργάσι προς τον Βασιλικό. Είναι ακόμη και σήμερα εν χρήσει....

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή που είναι η εκκλησία της Αγίας Μαύρας.

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χωριό Καλιπάδο.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι της περιοχής, στο τέρμα του Αλυκανά και στην αρχή των Αλυκών.

Πέτρινο γεφύρι στην πόλη της Ζακύνθου το οποίο ήταν τρίτοξο και γεφύρωνε το ποτάμι της πόλης. Σήμερα έχει χτιστεί οδογέφυρα πάνω στα ερείπια του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Γεφυρώνει το ποτάμι της πόλης στο φανάρι στην παλια πυροσβεστική. Είναι...

Πέτρινο τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι της πόλης κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Xαραλάμπη.