Καλιπάδο

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χωριό Καλιπάδο.