Μπόχαλη

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Βενετσιάνικου κάστρου που είναι στην περιοχή της Μπόχαλης.