Ρόϊδο

Τετράτοξη γέφυρα η οποία βρίσκεται στον χωριό Ρόϊδο και γεφυρώνει τον ομώνυμο ποταμο.