Κύθηρα

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Νεραϊδας ή Φόνισσας.

Επτάτοξο γεφύρι το οποίο κατασκευάστηκε την εποχή της Αγγλοκρατίας στο νησί και γεφυρώνει τον Ποταμό στην είσοδο του ομώνυμου χωριού.

Πέτρινη γέφυρα η οποία έχει 13 τόξα και 12 απόλυτα κυλινδρικά ανοίγματα. Θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό έργο που έγινε την εποχή της...