Ποταμός

Επτάτοξο γεφύρι το οποίο κατασκευάστηκε την εποχή της Αγγλοκρατίας στο νησί και γεφυρώνει τον Ποταμό στην είσοδο του ομώνυμου χωριού.