Αλέξανδρος

Παλιό οδογέφυρο χτισμένο με πελεκητές πέτρες. Βρίσκεται στον δρόμο που ενώνει τους Σφακιώτες με τα χωριά Κολυβάτα και Μαυρογιαννάτα της...