Λευκάδα

Μονότοξο γεφύρι στη τάφρο της εισόδου του κάστρου της Αγίας Μαύρας (Λευκάδα). Το κάστρο κτίστηκε επί Φραγκοκρατίας από τον Ιωάννη Ορσίνι το 1300 μ...

Τα βάθρα του παλιού γεφυριού που βρίσκοταν μέσα στον χώρο του κάστρου της Αγίας Μαύρας στην Λευκάδα. Κτίστηκε επί Φραγκοκρατίας από τον Ιωάννη...

Τα υπολλείματα του αρχαίου λίθινου γεφυριού που ένωνε την Αιτωλοακαρνανία με το νησί της Λευκάδας. Το μήκος του ήταν 700 μ.