Σφακιώτες

Βρίσκεται στο Δήμο Σφακιωτών στη Λευκάδα, μετά τον 3ο νερομύλο Ασπρογέρακα. Το 2001 ανακυρήχθηκε διατηρητέο μνημείο.

Βρίσκεται στο Δήμο Σφακιωτών στη Λευκάδα, στο σημείο που συνδέει τον 2ο νερομύλο Ασπρογέρακα με τους επόμενους. Το 2001 ανακυρήχθηκε διατηρητέο...