Πελοπόννησος

Πέτρινο ζευκτό γεφύρι που γεφυρώνει τον ποταμό Δαφνώνα και βρίσκεται μέσα στην πόλη του Λεωνιδίου. Το 1881 το γεφύρι υπήρχε αλλά με διαφορετική...

Πέτρινο οδογέφυρο που βρίσκεται κατάντη της πεντάτοξης τρενογέφυρας στο Γλυκορρίζι. Γεφύρωνε παλιότερη χάραξη του δρόμου Καλό Νερό - Κοπανάκι.

Τρίτοξη τρενογέφυρα η οποία γεφυρώνει ρέμα της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πολύ εύκολα προσβάσιμη.

Τρίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον ποταμό Δαφνώνα. Στην θέση του υπήρχε πιό παλιό γεφύρι (του οποίου τα σημάδια φαίνονται ακόμη και...

Πεντάτοξη τρενογέφυρα η οποία γεφυρώνει ρέμα της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πολύ εύκολα προσβάσιμη.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη της Δημητσανας και γεφυρώνει χείμαρρο ο οποίος εκβάλλει στον Λούσιο.

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει την τάφρο του κάστρου του Ρίου.

Πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Άνω Συχαινών. Πρόκειται μάλλον για γεφύρι της Τρικουπικής περιόδου. Γεφυρώνει τον Μείλιχο...

Αρχαίο πέτρινο τοξωτό γεφύρι το οποίο είναι το μοναδικό στο είδος του μιας και ο κορμός του έχει σχήμα Υ. Κατασκευάστηκε τον 4ο π.Χ. αι. Επίσης...

Η παλαιότερη γέφύρα της Ευρώπης και ίσως και ολόκληρου του κόσμου. Γεφυρώνει χείμαρο ο οποίος πηγάζει απο το Αραχναίο όρος. Το έτος κατασκευής της...