Μεσσηνίας

Πέτρινο οδογέφυρο που βρίσκεται κατάντη της πεντάτοξης τρενογέφυρας στο Γλυκορρίζι. Γεφύρωνε παλιότερη χάραξη του δρόμου Καλό Νερό - Κοπανάκι.

Τρίτοξη τρενογέφυρα η οποία γεφυρώνει ρέμα της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πολύ εύκολα προσβάσιμη.

Πεντάτοξη τρενογέφυρα η οποία γεφυρώνει ρέμα της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πολύ εύκολα προσβάσιμη.

Αρχαίο πέτρινο τοξωτό γεφύρι το οποίο είναι το μοναδικό στο είδος του μιας και ο κορμός του έχει σχήμα Υ. Κατασκευάστηκε τον 4ο π.Χ. αι. Επίσης...