Στερεά Ελλάδα

Ο Εύηνος, ή Φίδαρης, γνωστός από την Μυθολογία σαν πέρασμα του Ηρακλή και της Δηιάνειρας, πήρε το όνομα του από τον βασιλιά Εύηνο. Ο ποταμός...

Το τέταρτο από τα εννέα γεφύρια που συναντάμε στις πηγές της Κρύας στην πόλη της Λιβαδειάς. Γεφυρώνει το ποτάμι Έρκυνα, ένα από τα θηλυκά ποτάμια...

Το τέταρτο από τα εννέα γεφύρια που συναντάμε στις πηγές της Κρύας στην πόλη της Λιβαδειάς. Γεφυρώνει το ποτάμι Έρκυνα, ένα από τα θηλυκά ποτάμια...

Το τρίτο από τα εννέα γεφύρια που συναντάμε στις πηγές της Κρύας στην πόλη της Λιβαδειάς. Γεφυρώνει το ποτάμι Έρκυνα, ένα από τα θηλυκά ποτάμια...

Το δεύτερο από τα εννέα γεφύρια που συναντάμε στις πηγές της Κρύας στην πόλη της Λιβαδειάς. Γεφυρώνει το ποτάμι Έρκυνα, ένα από τα θηλυκά ποτάμια...

Το πρώτο από τα εννέα γεφύρια που συναντάμε στις πηγές της Κρύας στην πόλη της Λιβαδειάς. Γεφυρώνει το ποτάμι Έρκυνα. Ένα από τα θηλυκά ποτάμια...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Πάσκουλας που χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο. Το τόξο του γεφυριού που είναι ορατό στα κατάντι...

Πέτρινο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Κρυονέρι που πηγάζει από το όρος Βαράσοβα.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι της Νήσσας που χύνεται στον Αμβρακικό κόλπο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής...

Μαρμάρινο πεντάτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα του Χαλανδρίου και από το οποίο διέρχεται η οδός Δουκίσης Πλακεντίας. Παρ’ όλο που τόσο η...