Στερεά Ελλάδα

Βρίσκεται στη κοινότητα της Βαλαώρας. Γεφυρώνει ρέμα του χείμαρρου Κακαβούλα που τους χειμερινούς μήνες γίνεται πολύ ορμητικός. Άγνωστο το πότε...