Άγιος Παντελεήμωνας

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Πάσκουλας που χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο. Το τόξο του γεφυριού που είναι ορατό στα κατάντι...