Αστακός

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται λίγο έξω απο τον Αστακό και εξυπηρετούσε παλιότερη χάραξη του δρόμου.