Δουναίικα

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται έξω απο τα Πριοναίικα.