Κατούνα

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι της Νήσσας που χύνεται στον Αμβρακικό κόλπο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής...