Μυρτιά

Πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στις πηγές του ρέματος της Μυρτιάς. Γεφύρωνε τον παλιό δρόμο Αγρινίου - Θέρμου.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που το συναντάμε κάτω από το μοναστήρι της Παναγιάς Μυρτιώτισσας.