Πάλαιρος

Πέτρινο μονοτόξο γεφύρι που βρίσκεται στη θέση "Ποταμάκι" στη παραλία της Παλαίρου. Άγνωστο πότε χτίστηκε. Σώζεται σε κακή κατάσταση.