Νέα Βίνιανη

Πέτρινο εντυπωσιακό μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Λεπτοκαρυάς ή Μέγα Ρέμα που καταλήγει στον Ποταμό Μέγδοβα. Ένωνε την Νέα...