Φτερόλακα

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε τον Αγραφιώτη ποταμό. Πλέον το γεφύρι τους περισσότερους μήνες του χρόνου βρίσκεται κάτω απο τα νερά της...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο στεκόταν πολύ κοντά στο γεφύρι του Μανώλη και γεφύρωνε τον χείμαρρο Σαραντόρεμα λίγο πρίν αυτός χυθεί στον Αγραφιώτη...