Εύβοιας

Τρίτοξο γεφύρι (ένα κύριο και δύο βοηθητικά τόξα) το οποίο βρίσκεται έξω από το χωριό Βρύση. Γεφύρώνει ρέμα το οποίο ξεκινάει από την πηγή Κολέθρα...

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Μανικιάτη ποταμό. Χτίστηκε επι προεδρίας Χαριλάου Τρικούπη. Βρίσκεται στην περιοχή Κονίστρες. Είναι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Καρασαλιάνικο ποτάμι λίγο πρίν αυτό ενωθεί με το Μαλετιάνικο πατάμι. Γεφυρώνει το μονοπάτι που...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Μαλετιάνικο Ποτάμι λίγο πριν τη συμβολή του με το Καρασαλιάνικο ποτάμι. Είναι πάνω στο μονοπάτι που...