Μονόδρυ

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Μανικιάτη ποταμό. Χτίστηκε επι προεδρίας Χαριλάου Τρικούπη. Βρίσκεται στην περιοχή Κονίστρες. Είναι...