Τρίτο Γεφύρι στον δρόμο για τον Βασιλικό

Τρίτο Γεφύρι στον δρόμο για τον Βασιλικό

Μονότοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε καθώς κατευθυνόμαστε από το Αργάσι προς τον Βασιλικό. Ακόμη και σήμερα είναι εν χρήσει.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε 5,3 χιλιόμετρα μετά το Αργάσι καθώς κατευθυνόμαστε προς τον Βασιλικό.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Τετ, 10/02/2016
Κοινότητα: 
Βασιλικός
Μορφή: 
Μονότοξο οδογέφυρο
Άνοιγμα Τόξου: 
3,00 μ.
Κατάσταση: 
Καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 467
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά