Γεφύρι Στο Δρόμο Καλλονής - Πέτρας

Γεφύρι Στο Δρόμο Καλλονής - Πέτρας

Δίτοξο γεφύρι το οποίο μάλλον ήταν τρίτοξο παλιότερα και βρίσκεται στο δρόμο Καλλονής - Πέτρας/Μόλυβου. Σήμερα είναι τσιμέντωμένο προς τα κατάντη μιάς και περνάει απο πάνω του ο σημερινός δρόμος. Σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στο κλειδί του ενός τόξου (το οποίο μάλλον ήταν και το μεσαίο) είναι κτισμένο το 1887.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε πάνω στο δρόμο Καλλονής - Πέτρας, ένα χιλιόμετρο μετά την Μονή της Παναγίας της Μυρσινιώτισσας.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Κυρ, 19/01/2014
Νομός: 
ΛΕΣΒΟΥ
Κοινότητα: 
Καλλονή
Χρονολογία: 
1887
Μορφή: 
Δίτοξο
Κατάσταση: 
Καλή (μερικώς τσιμεντωμένο)
Επιγραφή: 
1887
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 501
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη