Δεύτερη Υδατογέφυρα στη Θέση Βρυσάκια

Δεύτερη Υδατογέφυρα στη Θέση Βρυσάκια

Το δεύτερο τμήμα απο το υδραγωγείο το οποίο βρίσκεται στη περιοχή του Αργασίου.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε στην περιοχή Βρυσάκια στο Αργάσι.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Δευ, 28/10/2013
Νομός: 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κοινότητα: 
Αργάσι
Μορφή: 
Υδατογέφυρο (δεκάτοξο μάλλον)
Μήκος Καταστρώματος: 
100 μ.
Κατάσταση: 
Καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 471
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά