Δεύτερο Οδογέφυρο Στην Κάπη

Δεύτερο Οδογέφυρο Στην Κάπη

Μονότοξο οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει παραπόταμο τoυ Τσικνιά. Θα το συναντήσουμε μέσα στο χωριό.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε εντός οικισμού.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Κυρ, 18/05/2014
Νομός: 
ΛΕΣΒΟΥ
Κοινότητα: 
Κάπη
Μορφή: 
Μονότοξο
Κατάσταση: 
Καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 504
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη